Lokalne firmy i instytucje: Stowarzyszenie Nasz Smogorzów
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Czesław Bieniawski lat 80

Dnia 24. listopada 2020 roku

przeżywszy 80 lat zmarł

ŚP.

Czesław Bieniawski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 02. grudnia 2020 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 02. grudnia 2020 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.