Czesław Pietrzyk lat 63

Dnia 25. marca 2018 roku

przeżywszy 63 lata zmarł

ŚP.

Czesław Pietrzyk

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 04. kwietnia 2018 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 04. kwietnia 2018 roku o godzinie 1230

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.