Czesław Wdowiak lat 77

Dnia 20. stycznia 2019 roku

przeżywszy 77 lat zmarł

ŚP.

Czesław Wdowiak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 25. stycznia 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 25. stycznia 2019 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.