Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Czesława Chaińska lat 87

Dnia 30. września 2020 roku

przeżywszy 87 lat zmarła

ŚP.

Czesława Chaińska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Głuszynie

w dniu 05. października 2020 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Głuszynie

w dniu 05. października 2020 roku o godzinie 1300

oraz

w dniach 03. i 04 października 2020 roku o godzinie 1800

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.