Danuta Czubej lat 76

Dnia 20 lutego 2023 roku

przeżywszy 76 lat zmarła

ŚP.

Danuta Czubej

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Gręboszowie

w dniu 23 lutego 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Gręboszowie

w dniu 23 lutego 2023 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.