Polecane firmy: Laboratorium Grabowska

Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Danuta Fritsch lat 73

Dnia 11. września 2021 roku

przeżywszy 73 lata zmarła

ŚP.

Danuta Fritsch

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Przeczowie

w dniu 15. września 2021 roku o godzinie 1430

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Przeczowie

w dniu 15. września 2021 roku o godzinie 1400

oraz

w dniu 14. września 2021 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.