Danuta Harasimczuk lat 78

Dnia 07. września 2019 roku

przeżywszy 78 lat zmarła

ŚP.

Danuta Harasimczuk

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy w Goli

w dniu 10. września 2019 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy w Goli

w dniu 09. września 2019 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.