Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Edward Witewski lat 55

Dnia 03. kwietnia 2021 roku

przeżywszy 55 lat zmarł

ŚP.

Edward Witewski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Kowalowicach

w dniu 08. kwietnia 2021 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Kowalowicach

w dniu 07. kwietnia 2021 roku o godzinie 1800

oraz w Kościele w Kowalowicach

w dniu 08. kwietnia 2021 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.