Emilia Drab lat 91

Dnia 25. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 91 lat zmarła

ŚP.

Emilia Drab

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 27. kwietnia 2019 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kościele w Wojciechowie

w dniu 26. kwietnia 2019 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.