Eustachy Stanisław Prociak lat 92

Dnia 05. lutego 2021 roku

przeżywszy 92 lata zmarł

ŚP.

Eustachy Stanisław Prociak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 09. lutego 2021 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 09. lutego 2021 roku o godzinie 1000

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.