Ewa Bardeli lat 56

Dnia 14. sierpnia 2021 roku

przeżywszy 56 lat zmarła

ŚP.

Ewa Bardeli

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 21. sierpnia 2021 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 21. sierpnia 2021 roku o godzinie 1030

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.