Feliks Semeniuk lat 79

Dnia 27. lutego 2020 roku

przeżywszy 79 lat zmarł

ŚP.

Feliks Semeniuk

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Gola-Wężowice

w dniu 29. lutego 2020 roku o godzinie 930

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.