Gizela Bieniawska lat 85

Dnia 25. listopada 2018 roku

przeżywszy 85 lat zmarła

ŚP.

Gizela Bieniawska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 27. listopada 2018 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 27. listopada 2018 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.