Grażyna Pater lat 55

Dnia 27. lutego 2019 roku

przeżywszy 55 lat zmarła

ŚP.

Grażyna Pater

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Bukowiu

w dniu 15. marca 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bukowiu

w dniu 15. marca 2019 roku o godzinie 1130

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Bukowiu

w dniu 14. marca 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.