Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Grażyna Szkudlarska lat 62

Dnia 11. września 2021 roku

przeżywszy 62 lata zmarła

ŚP.

Grażyna Szkudlarska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Pągowie

w dniu 16. września 2021 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Pągowie

w dniu 16. września 2021 roku o godzinie 1030

oraz

w dniach 14. i 15. września 2021 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.