Halina Woźniacka lat 94

Dnia 27. lutego 2019 roku

przeżywszy 94 lata zmarła

ŚP.

Halina Woźniacka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 02. kwietnia 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 02. kwietnia 2019 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.