Helena Bagińska lat 90

Dnia 18. lutego 2015 roku

przeżywszy 90 lat zmarła

ŚP.

Helena Bagińska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Strzelcach

w dniu 21. lutego 2015 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Domaszowicach

w dniach 19. i 20. lutego 2015 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.