Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Helena Borkowska lat 88

Dnia 24. kwietnia 2014 roku

przeżywszy 88 lat zmarła

ŚP.

Helena Borkowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

dnia 28. kwietnia 2014 roku o godzinie 1430

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 27. kwietnia 2014 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.