Helena Komarnicka lat 91

Dnia 18. sierpnia 2022 roku

przeżywszy 91 lat zmarła

ŚP.

Helena Komarnicka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 20. sierpnia 2022 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 20. sierpnia 2022 roku o godzinie 0930

oraz

w dniu 19. sierpnia 2022 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.