Helena Legin-Puchalska lat 91

Dnia 18. października 2018 roku

przeżywszy 91 lat zmarła

ŚP.

Helena Legin-Puchalska

z domu Litwora

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 20. października 2018 roku o godzinie 1030

Różaniec odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 20. października 2018 roku o godzinie 0930

oraz

w dniu 19. października 2018 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.