Helena Niemczycka lat 73

Dnia 15. listopada 2018 roku

przeżywszy 73 lata zmarła

ŚP.

Helena Niemczycka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Bukowiu

w dniu 17. listopada 2018 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bukowiu

w dniu 17. listopada 2018 roku o godzinie 1100

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Bukowiu

w dniu 16. listopada 2018 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.