Helena Niewiadoma lat 89

Dnia 16. listopada 2020 roku

przeżywszy 89 lat zmarła

ŚP.

Helena Niewiadoma

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 20. listopada 2020 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 20. listopada 2020 roku o godzinie 1200

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.