Helena Poniewierska lat 68

Dnia 3. września 2015 roku

przeżywszy 68 lat zmarła

ŚP.

Helena Poniewierska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Kamiennej

w dniu 05. września 2015 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kościele w Kamiennej

w dniu 05. września 2015 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.