Henryk Biela lat 72

Dnia 13. listopada 2019 roku

przeżywszy 72 lata zmarł

ŚP.

Henryk Biela

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Strzelcach

w dniu 16. listopada 2019 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Domaszowicach

w dniu 14. listopada 2019 roku o godzinie 1700

oraz

w Kościele w Strzelcach

w dniu 15. listopada 2019 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.