Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Henryk Domagała lat 84

Dnia 12. września 2022 roku

przeżywszy 84 lata zmarł

ŚP.

Henryk Domagała

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Krasowicach

w dniu 14. września 2022 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Krasowicach

w dniu 13. września 2022 roku o godzinie 1730

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.