Henryk Dorczyński lat 76

Dnia 27. maja 2019 roku

przeżywszy 76 lat zmarł

ŚP.

Henryk Dorczyński

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Idzikowicach

w dniu 30. maja 2019 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogich nam zwłok na miejsce wiecznego spoczynku

na cmentarz w Smogorzowie.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Idzikowicach

w dniach 28. i 29. maja 2019 roku

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.