Henryk Gorzelak lat 69

Dnia 20. sierpnia 2019 roku

przeżywszy 69 lat zmarł

ŚP.

Henryk Gorzelak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 23. sierpnia 2019 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 23. sierpnia 2019 roku o godzinie 1300

oraz

w Kaplicy w Krzykowie

w dniu 22. sierpnia 2019 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.