Henryk Ostrysz lat 77

Dnia 04. sierpnia 2018 roku

przeżywszy 77 lat zmarł

ŚP.

Henryk Ostrysz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Głuszynie

w dniu 13. sierpnia 2018 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kościele w Głuszynie

w dniu 13. sierpnia 2018 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.