Lokalne firmy i instytucje: Usługi Transportowe
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Henryk Surma lat 83

Dnia 22. kwietnia 2020 roku

przeżywszy 83 lata zmarł

ŚP.

Henryk Surma

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Strzelcach

w dniu 24. kwietnia 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego

na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Strzelcach

w dniu 24. kwietnia 2020 roku o godzinie 1015

oraz

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 23. kwietnia 2020 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.