Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Henryk Wsuł lat 71

Dnia 20. stycznia 2021 roku

przeżywszy 71 lat zmarł

ŚP.

Henryk Wsuł

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Pokoju

w dniu 23. stycznia 2021 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie trumny z ciałem z Kaplicy na cmentarzu w Zieleńcu i złożenie w grobie.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Pokoju

w dniu 23. stycznia 2021 roku o godzinie 1200

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.