Ignacy Kiedrzyński lat 77

Dnia 06. grudnia 2021 roku

przeżywszy 77 lat zmarł

ŚP.

Ignacy Kiedrzyński

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 10. grudnia 2021 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 10. grudnia 2021 roku o godzinie 1000

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniach 08. i 09. grudnia 2021 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.