Ignacy Urbaniak lat 90

Dnia 27. maja 2019 roku

przeżywszy 90 lat zmarł

ŚP.

Ignacy Urbaniak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Kamiennej

w dniu 29. maja 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kościele w Kamiennej

w dniu 29. maja 2019 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.