Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Ignacy Zdzisław Bilski lat 84

Dnia 05. lutego 2021 roku

przeżywszy 84 lata zmarł

ŚP.

Ignacy Zdzisław Bilski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 10. lutego 2021 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 10. lutego 2021 roku o godzinie 1130

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.