Irena Kaczmarczyk lat 79

Dnia 03. lutego 2019 roku

przeżywszy 79 lat zmarła

ŚP.

Irena Kaczmarczyk

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Drożkach

w dniu 08. lutego 2019 roku o godzinie 1430

Różaniec odbędzie się w Kościele w Drożkach

w dniu 08. lutego 2019 roku o godzinie 1330

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.