Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Irena Trybulska lat 69

Dnia 14 września 2023 roku

przeżywszy 69 lat zmarła

ŚP.

Irena Trybulska

z domu Ciszewska

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy w Lubskiej

w dniu 16 września 2023 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej

na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz parafialny w Krasowicach.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy w Lubskiej

w dniu 16 września 2023 roku o godzinie 1030

oraz

w dniu 15 września 2023 roku o godzinie 1830

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.