Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Jacenty Korabiowski lat 76

Dnia 13. lipca 2021 roku

przeżywszy 76 lat zmarł

ŚP.

Jacenty Korabiowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu na Półwsi w Opolu

w dniu 17. lipca 2021 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.