Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Jan Baran lat 72

Dnia 04 listopada 2022 roku

przeżywszy 72 lata zmarł

ŚP.

Jan Baran

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Pągowie

w dniu 10 listopada 2022 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz w Bukowiu.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Pągowie

w dniu 10 listopada 2022 roku o godzinie 1330

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.