Jan Cader lat 75

Dnia 18 lutego 2023 roku

przeżywszy 75 lat zmarł

ŚP.

Jan Cader

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Strzelcach

w dniu 21 lutego 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Domaszowicach

w dniach 19 i 20 lutego 2023 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.