Jan Prus lat 82

Dnia 14. listopada 2020 roku

przeżywszy 82 lata zmarł

ŚP.

Jan Prus

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 18. listopada 2020 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 18. listopada 2020 roku o godzinie 1200

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.