Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Jan Wilczek lat 70

Dnia 07. września 2021 roku

przeżywszy 70 lat zmarł

ŚP.

Jan Wilczek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Tarnowcu

w dniu 11. września 2021 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Kaplicy na cmentarzu w Tarnowcu

w dniu 11. września 2021 roku o godzinie 1000

oraz

w dniu 10. września 2021 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.