Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Jan Wołczyński lat 67

Dnia 19. lutego 2017 roku

przeżywszy 67 lat zmarł

ŚP.

Jan Wołczyński

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Domaszowicach

w dniu 22. lutego 2017 roku o godzinie 1530

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Domaszowicach

w dniu 22. lutego 2017 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.