Janina Klimczak lat 89

Dnia 19. lutego 2020 roku

przeżywszy 89 lat zmarła

ŚP.

Janina Klimczak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Krasowicach

w dniu 22. lutego 2020 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Przeczowie

w dniu 22. lutego 2020 roku o godzinie 1300

oraz

w dniu 21. lutego 2020 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.