Janina Paterkiewicz lat 91

Dnia 10. czerwca 2018 roku

przeżywszy 91 lat zmarła

ŚP.

Janina Paterkiewicz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 12. czerwca 2018 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 12. czerwca 2018 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.