Janina Pędziwilk lat 69

Dnia 08. stycznia 2018 roku

przeżywszy 69 lat zmarła

ŚP.

Janina Pędziwilk

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 12. stycznia 2018 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 11. stycznia 2018 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.