Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Janina Suchecka lat 73

Dnia 15. lutego 2021 roku

przeżywszy 73 lata zmarła

ŚP.

Janina Suchecka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Smogorzowie

w dniu 18. lutego 2021 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Smogorzowie

w dniu 18. lutego 2021 roku o godzinie 1230

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.