Lokalne firmy i instytucje: Urząd Miejski w Namysłowie
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Janusz Łyczkowski lat 40

Dnia 16. lipca 2020 roku

przeżywszy 40 lat zmarł

ŚP.

Janusz Łyczkowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 21. lipca 2020 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 21. lipca 2020 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.