Jerzy Fijołek lat 64

Dnia 26. kwietnia 2014 roku

przeżywszy 64 lata zmarł

ŚP.

Jerzy Fijołek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Zawidowicach

dnia 30. kwietnia 2014 roku o godzinie 1300

Pochówek odbędzie się na cmentarzu w Zawidowicach o godzinie 1345

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.