Joanna Płotkowska lat 68

Dnia 21. sierpnia 2019 roku

przeżywszy 68 lat zmarła

ŚP.

Joanna Płotkowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 24. sierpnia 2019 roku o godzinie 1030

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 23. sierpnia 2019 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.