Joanna Podhorodecka lat 91

Dnia 01. sierpnia 2017 roku

przeżywszy 91 lat zmarła

ŚP.

Joanna Podhorodecka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 03. sierpnia 2017 roku o godzinie 1000

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 03. sierpnia 2017 roku o godzinie 0900

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.