Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Józef Boda lat 84

Dnia 26 lipca 2023 roku

przeżywszy 84 lata zmarł

ŚP.

Józef Boda

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 29 lipca 2023 roku o godzinie 1030

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 29 lipca 2023 roku o godzinie 0930

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.